Rýchly kontakt:
Email: wolfsecurity@wolfsecurity.sk
Vybrané referencie

- Warm Up Tiesto
- Miss Domaša
- AS Rim - MFK Košice
- Okey leto Poprad - Mallboro stage
- Čechomor PKO Prešov
- Zodiac Tour Katky Knechtovej

všetky referencie »
header-09 header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06 header-07 header-08
Profil firmy

Sme firma so sídlom v Prešove, ktorá vznikla na základe prirodzených požiadaviek dopytu na trhu služieb.Vedenie firmy formuje svoj know how už dlhé roky v širokom spektre od základných až po manažérske, riadiace pozície vo vybranom predmete činnosti.

Služby firmy sa opierajú  o viac ako desaťročné  praktické skúsenosti  z organizovania a vedenia v oblasti bezpečnosti, organizovania a zabezpečovania  kultúrnych, športových a. i. podujatí rôzneho druhu, úzko spolupracujeme pri organizácii niektorých akcií s PZ SR, z čoho vyplýva znalosť  a prepojenie aktuálnych potrieb zákazníka s dodržiavaním zákonnosti. WOLF SECURITY s.r.o. si kladie za cieľ poskytovať služby na vysokej úrovni, charakteristické odbornosťou, spoľahlivosťou, diskrétnosťou.

Všetci zamestnanci firmy sú bezúhonní, vlastniaci platné preukazy odbornej spôsobilosti SBS, fyzicky a psychicky zdatní jedinci pohotovo zvládajúci štandardné aj mimoriadne situácie,ovládajúci cudzie jazyky. Vyžadujeme od zamestnancov reprezentatívne vystupovanie, kladieme dôraz na vzhľad a upravenosť.

Niektorí zamestnanci sú trénovaní v najefektívnejšom bojovom systéme kravmaga.

Filozofiou našej práce je podrobná analýza potrieb zákazníka, na základe konzultácie zhotovenie návrhu ďalšieho postupu (rozmiestnenie, časový harmonogram, materiálno technické zabezpečenie, cenová kalkulácia a i), zhotovenie a zabezpečenie  výstupného produktu podľa potrieb zákazníka.

Hlavným centrom pôsobenia firmy je Prešovský a Košický kraj, avšak podľa potrieb zákazníka je možné zabezpečiť akcie po celej republike prostredníctvom našich partnerov

Wolf security je pripravená nesklamať vaše očakávania a dôveru.